• Mỗi một đoạn cuộc đời đều phải trân quý


    ở cuối cuộc đời cũng có thể hào


    quang lóng lánh ra đi

  • 「 dùng tâm 」 là ước nguyện ban đầu


    là sự phục vụ kiên trì tốt nhất của chúng tôi,


    vì mỗi một cuộc đời không giống nhau tô

Ý NIỆM KINH DOANH

Thiết kế nội thất Nghi Trạch là công ty chuyên nghiệp thiết kế thi công các công trình liên quan bảo tháp, kiêm cố vấn và thành lập mới sản phẩm chất lượng, là hai phương châm lớn của công ty, xây dựng một công ty đáng được sự tin tưởng của khách hang, cung cấp môi trường yên tâm và thoải mái nhất cho tổ tiên, đó là mục tiêu của chúng tôi.

Mỗi một quãng thời gian của sinh mạng đều trân quý, ở cuối cùng của cuộc đời, sang chói vinh quang ! dụng tâm vì thời khắc đầu của chúng tôi, kiên trì phục vụ tốt nhất cho bạn, để cho khách hàng mua yên tâm, cũng vì mỗi một sinh mạng không giống nhau, có một điểm hoàn mỹ của mình.

hạng mục doanh nghiệp