hạng mục doanh nghiệp

Mỗi một quãng thời gian của sinh mạng đều trân quý, ở cuối cùng của cuộc đời, sang chói vinh quang ! dụng tâm vì thời khắc đầu của chúng tôi, kiên trì phục vụ tốt nhất cho bạn, để cho khách hàng mua yên tâm, cũng vì mỗi một sinh mạng không giống nhau, có một điểm hoàn mỹ của mình.

212 đường Quốc Thánh thành phố Chương Hóa
TEL: 04-7389178 phòng nghiệp vụ 0970-689827 gặp cô Ngô | FAX:04-7389179 | E-mail:mingyun@yi-jai.com


Copyright© yi jai Building Interior Installation and Repairs 2020, All Rights Reserved.